Zdrowe relacje – platoniczna miłość co to?

Miłość jest darem dla człowieka. Niemal każdy pragnie być kochanym z wzajemnością. Uczucie to niekiedy potrafi odebrać sens życia. Wiele osób przeżywa miłość w różny sposób. W tej kwestii wyróżnia się różne rodzaje miłości i może mieć ona wiele odcieni. Tego typu uczuciom towarzyszy na ogół ogromna wzniosłość. Niestety są też prawdziwe uczucia pozbawione namiętności i bliskości fizycznej. Osoby doświadczające tego stanu nie mogą bez siebie żyć, a także uznają swoją relację za idealną i wyjątkową. Zatem wyjaśniamy, platoniczna miłość co to i jak wpływa na relacje międzyludzkie?

Miłość platoniczna – motywy w literaturze

Miłość platoniczna znajduje przede wszystkim odzwierciedlenie w starożytności. Utwory literackie ówczesnej epoki wychwalają związki platoniczne, jako najlepszą formę miłości. Z kolei współcześnie, jest najczęściej przedstawiana jako pierwsze, niewinne oraz czyste uczucie. Ma charakter bardziej duchowy. Wyklucza aspekt cielesny i seksualny. Zarówno filozofowie, jak i twórcy wielkich dzieł literackich w tej kwestii mają zdania bardzo podzielone. Wyjaśniają sens oraz rozstrzygają pojęcie – platoniczna miłość co to? Określają tego typu uczucie niejednoznacznie. Miłość platoniczna może być zarówno bezinteresowna, jak i kryć się pod płaszczykiem innych pragnień oraz nieuzasadnionych dążeń, które nie do końca są szczere.

Rodzaje miłości platonicznej

Miłość platoniczna może łączyć dwoje ludzi, którzy nie mają ze sobą fizycznej styczności. Unikają kontaktów seksualnych. Wynika to na ogół z racji przekonań religijnych bądź zamieszkania w różnych częściach kraju i świata. Mimo wszystko postęp techniczny nie stanowi w tej kwestii problemu. Wyjaśniając pojęcie – miłość platoniczna co to, należy uwzględnić, że podstawą takiej relacji jest silna więź emocjonalna. Zarówno pary, jak i związki małżeńskie nie odczuwają i nie dążą do zbliżeń cielesnych.

O miłości platonicznej możemy również mówić w przypadku członków rodziny. Bezinteresowna gotowość do poświęcenia w relacjach rodzinnych pomiędzy rodzeństwem jest przykładem czystego oraz pięknego uczucia. Nie wymaga ono odwzajemnienia i jest pozbawione popędu seksualnego. Uczucia pomiędzy rodzeństwem lub innymi krewnymi są tego przykładem. Jednak również i tu powinny zachować się zdrowe relacje. Szacunek oraz prawdomówność są ich podstawą.

Aktualnie coraz częściej mówi się o miłości platonicznej jako uczuciu nieodwzajemnionym. Trudne relacje między ludźmi sprawiają, że odczuwają oni obawy przed wyjawieniem swoich prawdziwych uczuć. Odrzucenie oraz ignorowanie przez drugą osobę powoduje nieujawnianie miłości. Tym samym osoba, którą darzy się uczuciem, jest niedostępna. Niekiedy jest to miłość niedojrzała. Często osoby, będące obiektem takiego uczucia, nawet o tym nie wiedzą.

Czy miłość platoniczna ma sens trwania?

Uczucie na odległość może powodować wiele frustracji. Trudne jest w pielęgnowaniu. W zderzeniu z rzeczywistością powoduje rozczarowanie. Miłość platoniczna często okazuje się nieszczęśliwa, nieodwzajemniona, a nawet wręcz nierealna. Osoby tkwiące w takiej miłości, popadają w rozpacz, zmagają się z ciągłym uczuciem tęsknoty, a nawet zmagają się z nieuzasadnioną zazdrością. W skrajnych przypadkach mogą również towarzyszyć myśli samobójcze.

Podsumowanie

Osoby doświadczające stanu miłości platonicznej są na ogół bardzo nieszczęśliwe. Ulegają presji innym i nie potrafią realnie określić stanu swoich uczuć. Tylko zdrowe relacje są podstawą szczęścia i prawdziwej miłości.